Benno wil graag naar het Bonhoeffer College

Na een traject van 18 contactmomenten ontvangen wij van de ouders deze review, die willen we graag met jullie delen:

In januari 2018 zijn wij in contact gekomen met juf Nelly. Onze zoon had een  schooladvies gekregen welke niet overeenkwam met zijn rapporten. Wij hadden het gevoel dat er niet uitkwam wat er zeker wel in zat. Onze zoon wilde graag naar het Bonhoeffer college maar kwam daarvoor net iets tekort. Na een uitgebreide intake bij juf Nelly, waar alle tijd voor genomen werd, is er een plan van aanpak opgesteld om te werken aan gemiste schoolinformatie maar ook aan de onderliggende actieve reflexen. En met een goed resultaat. Het advies van de school bij zijn eerste rapport was bij zijn laatste rapport heel anders en beter passend bij onze zoon. Na de zomervakantie begint hij op het Bonhoeffer waar hij uiteraard heel blij mee is.

Onze zoon komt graag bij juf Nelly, heeft het enorm naar zijn zin en zegt regelmatig dat als juf Nelly het uitlegt hij het veel beter begrijpt. Het zelfvertrouwen in het leren is duidelijk vooruitgegaan.

Het contact met juf Nelly (d.m.v. aantekeningen/notities/opdrachten in een schriftje) is duidelijk en prettig. Maar er is ook genoeg tijd voor een persoonlijk gesprek.

Met de thuisopdrachten voor de oefeningen gaat het helaas iets moeizamer. Bij juf Nelly is het altijd leuk, maar thuis schiet het er nog wel eens bij in om te oefenen. In het begin stond ik wat sceptisch tegenover deze oefeningen maar heb het nut hier inmiddels wel van ingezien. Toch blijft het moeilijk om onze zoon hiervoor te stimuleren, maar daar werken we aan.

Meer ervaringen lezen van anderen? Klik hier

Reacties zijn gesloten.