Entree toets

De Cito Entree toets geeft een inzicht in de resultaten van de schoolloopbaan en vaak wordt een prognose gegeven over het vervolgonderwijs. Dit gebeurt uiteraard altijd in nauw overleg met de leerkrachten van de basisschool. Om je goed voor te bereiden op de Entree toets is het soms wenselijk hierbij wat ondersteuning te krijgen van een Extra Leer KRACHT, zodat jij straks in je kracht staat als je deze toets gaat maken.

Geef een reactie