ADHD

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Er wordt tegenwoordig onderscheid  gemaakt in drie types ADHD:

  • type 1 : Het overwegend niet-oplettende type (ook wel ADD genoemd)
  • type 2 : Het hyperactieve type
  • type 3 : het gemengde type

Jonge kinderen met ADHD vallen meer op, vooral omdat zij maar moeilijk stil kunnen zitten, van de ene activiteit naar de andere rennen of zich vaak in gevaarlijke situaties storten; ze doen eerst en denken soms later.

Over het algemeen hebben mensen met ADHD moeite met de hogere controlefuncties van de hersenen. Dit kan je merken doordat ze het vermogen om het eigen gedrag, handelingen en gedachten op tijd kunnen stoppen niet beheersen. Ze hebben vaak grote moeite of geen vermogen om flexibel van de ene situatie naar de andere te gaan. Ook ontbreekt een heel belangrijke vaardigheid bij de schoolse tijd; de vaardigheid om informatie in het geheugen te houden om een taak te voltooien, het zogenaamde werkgeheugen.

 

 

Geef een reactie