Leren Leren

De LEREN LEREN Methode is voor alle jeugd in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs.

Wetenschappelijk onderzoek bewijst de effectiviteit op het gebied van tekstbegrip en onthouden. Door de visuele insteek juist geschikt bij dyslexie, AD(H)D, ASS, HB en beelddenken.

Voor studerende jeugd in het VO, MBO/HBO is er een training van 6 klokuren (1 dag of 2 dagdelen).

Om te weten of het iets voor uw zoon of dochter is, is het mogelijk om een gratis toegankelijke lezing te volgen. Aan de start van het nieuwe schooljaar verzorgen wij weer een Leren Leren deskundigheidsdag. Er wordt gewerkt met kleine groepen en twee professionele begeleiders, dus optimale aandacht voor iedereen. Opgeven is verplicht, er is beperkt plaats.

  • De LERENLEREN©Methode wordt aangeboden door professionals.
  • Er wordt gewerkt met kleine groepen of individuele begeleiding, dus optimale aandacht voor iedereen.
  • De visuele leertechnieken zijn uniek en sluiten aan bij de visuele vermogens van mensen.
  • De LERENLEREN©Methode is complementair aan alle reguliere lesmethodes binnen scholen.
  • De leertechnieken richten zich op het leren zelf en de bewustwording en inzet van de eigen talenten.
  • Het sluit aan bij de oorspronkelijke manier van leren van mensen. Iedereen kan het!
  • Voor een korte impressie : bekijk hier de uitzending van RTL4 over visueel leren.

De LEREN LEREN Methode LEREN LREN brein

-is een korte training van enkele uren voor studerende jeugd in het BO, VO, MBO, HBO
-maakt bewust van de eigen talenten en het toepassen ervan bij het studeren
-geeft inzicht in de werking van de hersenen en de eigen leerstijl
-leert geheugentechnieken aan voor optimaal leerresultaat
-verbetert het tekstbegrip middels de unieke Kleurmethode
-leert de technieken van de conceptmap (gestructureerde Mindmap)
-leert lesstof in één overzicht te plaatsen middels een conceptmap
-leert de lesstof op een leuke en visuele manier aan te pakken
-werkt met nieuwe, bewezen leertechnieken die aansluiten bij het jonge brein
-is bewezen effectief bij o.a. tekstbegrip, leren en de motivatie
-geeft handvatten in het opzetten van werkstuk, spreekbeurt, boekenbeurt, projecten
-is het juiste handvat bij gestelde diagnose als dyslexie, AD(H)D, ASS etc.
-sluit naadloos aan bij visueel ingestelde kinderen (beelddenkers, hoogbegaafden)
-geeft direct resultaat bij proefwerken, huiswerk plannen en motivatie
-pakt faalangstgevoelens aan en vergroot het zelfvertrouwen
-geeft inzicht in de persoonlijke kwaliteiten en talenten (Team Toppers)

Leren
In het onderwijs ligt de nadruk op presteren. Het cijfer- rapportsysteem heeft een meedogenloze consequentie: wie niet scoort, redt het niet. Veel kinderen hebben wel de capaciteiten voor een bepaald schoolniveau, maar vaak blijkt dan toch dat het niet lukt. Hoe kan dat? Ervaring leert dat kinderen niet weten hoe ze moeten leren. Zaken als spreekbeurt/werkstuk (hoe zet ik dat op?) huiswerk plannen (help, ik red het nooit), tekstbegrip (wat moet ik precies leren?), doorzettingsvermogen (ik heb toch wel genoeg geleerd) en zelfkennis (ken ik de leerstof wel echt?) zijn de basis voor goede cijfers.

Voor iedereen
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat alle kinderen baat hebben bij deze gestructureerde, visuele manier van leren. Daarbij is het effect bij omstandigheden als dyslexie, AD(H)D, ASS, Hoogbegaafdheid en beelddenken enorm positief gebleken. Jeugd ervaart (eindelijk) succes bij het leren, waardoor het zelfvertrouwen groeit en dus ook de motivatie. Leren wordt weer zoals het moet zijn: leuk en met resultaat.

Beeld en taalVO leerlingenDoor beeld en taal te combineren wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het brein. Hierdoor zal de leerstof makkelijker en sneller onthouden worden. De kennis gaat als vanzelf naar het lange termijngeheugen. Met oefeningen en het aanleren van geheugentechnieken ontstaat inzicht in de werking van de hersenen, waardoor bewuster en beter geleerd wordt. Door overzicht te houden, wordt informatie behapbaar en inzichtelijk.

Tekstbegrip
Begrijpen wat je leest, is de grondslag voor effectief leren. Denk hierbij aan het herkennen van kernwoorden in een tekst (wat is belangrijk?) en het leggen van verbanden binnen een tekst. Met behulp van de unieke Kleurmethode kun je de opbouw van een tekst doorgronden.
De kleuren geven de hiërarchie binnen de tekst weer, waardoor verbanden zichtbaar worden. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip.

BO leerling

Zelfvertrouwen
School biedt lesstof op een vaste, talige manier aan. Als succeservaringen uitblijven, ontstaat onzekerheid. Faalangst, weinig zelfvertrouwen en onnodige stress belemmeren het leren. Een vicieuze cirkel waar soms moeilijk uit te komen is. Met behulp van speciale oefeningen en elkaars ervaringen leren kinderen probleemsituaties het hoofd te bieden en ontstaat er (weer) ruimte voor het leren.

Conceptmap
Door informatie binnen een vast kader te plaatsen ontstaat overzicht. Helemaal als dit met zowel taal (kernwoorden) als beeld (tekeningen) gebeurt. Een conceptmap is een gestructureerde Mindmap, waar je direct houvast aan hebt bij het leren, notuleren en het opzetten van werkstukken en spreekbeurten. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip. Daarbij wordt de informatie als vanzelf opgenomen in het lange termijngeheugen. Alle lesstof overzichtelijk bij elkaar geplaatst in een overzicht. Zowel bij leren als bij presentaties een handig hulpmiddel.

Team Toppers
Het unieke Team Toppers talentenspel is gericht op ieders persoonlijke kwaliteiten en talenten in de groep. Ieder mens draagt bij aan het succes van een groep of team. Je bent meer dan je schoolresultaten: jouw karakter, persoonlijkheid en teamrol zijn minstens even belangrijk. Je doet ertoe!

Wie verzorgen deze deskundigheidsdag?
Nelly Harmse van Extra Leer KRACHT verzorgt deze dag samen met Anita Breetveld-Boots.

Voor meer informatie kijk hier

 

Geef een reactie