Toetsen

Gedurende de gehele schoolloopbaan worden de resultaten van de leerlingen bijgehouden. Vaak in het Leerlingvolgsysteem. Veel scholen gebruiken de testen van het CITO om de ontwikkeling van hun leerlingen bij te houden en te bewaken. Als je bij mij kot werken oefenen we meestal geen toetsen, wij gaan juist oefenen om een toets zo goed mogelijk te kunnen maken. Wij werken dus juist extra aan het hebben van de juiste aandacht en concentratie en hoe je je kunt ontspannen als je het spannend of eng vindt. Ook oefenen we een manier van aanpakken en doorwerken.

Toetsen maken zorgt altijd voor een extra spanning. Samen kunnen we daar aan werken.

Toetsen maken zorgt altijd voor een extra spanning. Samen kunnen we daar aan werken.

In groep 7 wordt op veel scholen de CITO Entree-toets afgenomen.

In groep 8 is de verplichte eindtoets een soort toegangsbewijs voor de gewenste voortgezet onderwijs school.

De NIO toets wordt vaak afgenomen door VMBO scholen om de leerlingen zo goed mogelijk in hun juiste niveau te kunnen plaatsen. Dit is echt een heel ander soort toets, waarbij niet gekeken wordt naar je spellingvaardigheden e.d.. Wel kan het handig zijn om goed voorbereid te zijn zodat je weet hoe je moet handelen als je erg nerveus bent.

Geef een reactie