Eind toets

Verplichte eindtoets Basisonderwijs

In het reguliere basisonderwijs zijn scholen verplicht een eindtoets af te nemen. Alle leerlingen van groep 8 maken de toets. Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en rekenen en als de school ervoor kiest ook van wereldoriëntatie.

Reden invoering verplichte eindtoets

De eindtoets laat zien in welke mate leerlingen de referentieniveaus voor taal en rekenen beheersen. Ook toont de eindtoets aan welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. De eindtoets is dus een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs goed op elkaar aansluiten. De eindtoets is geen examen. Leerlingen kunnen niet slagen of zakken voor de toets.

De rijksoverheid bepaalt welke toetsen voldoen aan de door hen gestelde eisen. Voor het komende jaar moeten de scholen een keuze maken uit drie eindtoetsen;

  • De IEP Eindtoets van Bureau ICE.
  • ROUTE 8, een digitale, adaptieve eindtoets van A-VISION.
  • De Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is een zelfstandig bestuursorgaan van de overheid.

Om te weten wat je moet doen, hoe je de vraagstelling kan verwachten, maar vooral welke foutjes maak ik (steeds)? En hoe kan ik dat veranderen? Daarvoor is het handig om onder deskundige begeleiding te oefenen. Uiteraard is het mogelijk deze vormen samen met uw kind voor te bereiden.

Geef een reactie