Iets meer over reflexen willen weten

Er bestaat een groep kinderen waarvan, ondanks dat je het niet aan de buitenkant kunt zien, aspecten van de ontwikkeling niet volgroeid zijn. Vaak merken de ouders al dat er ‘iets’ met hun kind is, maar zij worden vaak als overbezorgde ouders beschouwd. Er wordt vaak gezegd dat het kind er wel overheen zal groeien.

Wanneer de ontwikkeling van reflexen niet goed is verlopen, doordat (primitieve) reflexen niet zijn verdwenen heb je kans dat deze kinderen in hun verdere ontwikkeling vastlopen en leer- of gedragsproblemen krijgen. Met behulp van verschillende methode’s, waaronder de Blomberg Rhythmic Movement Training (BMRT) kunnen deze niet afgesloten reflexen opgespoord worden en zelfs worden verholpen.

Harald Blomberg is de grondlegger van deze methode. Hij heeft hierbij veel contacten gehad met anderen die ook werkte aan de symptomen die niet geïntegreerde reflexen aangaven. Harald volgde vooral het werk van Kirsten Linde met kinderen werkte die leden aan neurologische handicaps zoals hersenverlamming. Hij zag de meest ongelooflijke verbeteringen die volledig in tegenspraak waren met zijn medische opleiding en ervaring. Ook volgde hij haar werk met Alzheimerpatiënten en mensen met psychose en andere psychische en emotionele stoornissen. Zelfs in deze gevallen was hij verbluft door de positieve effecten van haar behandeling. Harald besloot om een ​​boek over haar behandelmethode te schrijven en begon met het interviewen van ouders van gehandicapte kinderen die werden behandeld door Kerstin Linde.

Ook heeft Harald scholing gevolgd bij Peter Blythe en Sally Goddard. Zij gebruikten hun kennis om naar kinderen te kijken die leer- en gedragsproblemen hebben, maar waarvan niet werd begrepen waarom. Deze kinderen werden vaak als ‘dom’ of ‘onhandig’ bestempeld. Zij bemerkten dat deze kinderen overgebleven reflexen lieten zien: reflexen die bij andere kinderen op die leeftijd allang verdwenen waren. Ook bemerkten zij dat deze kinderen bepaalde reflexen, die kinderen van dezelfde leeftijd wel hadden, nog niet hadden ontwikkeld.

Peter Blythe en Sally Goddard lieten zien dat zij bepaalde onontwikkelde reflexen konden opsporen en deze zelfs konden bijleren. Hierdoor werd het gedrag van het kind beïnvloed. Het is dus mogelijk om bij een kind dat problemen heeft, te bepalen welke reflexen er zijn overgeslagen, en zelfs te helpen.
Een duidelijk voorbeeld van primitieve reflexen

Als een baby net geboren is maakt hij gebruik van primitieve reflexen. Om te overleven buiten de baarmoeder, moet de baby zelf ademen. Ook wordt het eten niet meer via de navelstreng toegediend en moet de baby leren zelf te eten. Deze reflexen zijn zeer primitieve reflexen. Zij worden door de hersenstam geleid en niet door de hersenschors. Deze reflexen zijn nodig om in de eerste weken na de geboorte te kunnen overleven. Op een bepaald moment, als de baby ongeveer 6 tot 12 maanden oud is, worden deze reflexen overgenomen door hogere hersencentra. De ‘oude’ reflexen worden afgeleerd en de opgedane kennis wordt gebruikt om de nieuwe reflexen te leren.

Bij sommige kinderen blijven deze primitieve reflexen bestaan. Het reflex is niet goed afgesloten, de volgende stap in het aanleren van reflexen kan niet goed plaatsvinden. Hier blijft het kind ook in latere ontwikkelingsfases last van houden.
Het Lichaam leren beheersen

Voordat een kind leert kruipen, is het eerst nodig om een nieuw reflex aan te leren. Een kind moet eerst leren dat het kan kijken in een richting, zonder dat zijn hele lichaam mee hoeft te bewegen, hoofd en lichaam kunnen onafhankelijk van elkaar bewegen. Door het aanleren van deze reflex is het mogelijk om het hoofd te kantelen en vooruit te kruipen. Juist het kruipen is een hele belangrijke beweging om de grove motoriek te trainen.

Door deze nieuwe reflexen telkens te oefenen, nemen deze nieuwe reflexen de oude, primitieve reflexen over. De primitieve reflexen bestaan nog een tijdje naast deze nieuwe reflexen, maar worden langzamerhand afgesloten.
Domme, onhandige kinderen?

Het is mogelijk dat kinderen die als dom of onhandig worden bestempeld, bepaalde (primitieve) reflexen niet hebben afgesloten waardoor de nieuwe reflexen niet goed hebben kunnen ontwikkelen. Dit kan problemen geven in de latere schoolcarrière.

Wanneer kinderen reflexen niet hebben afgesloten kunnen nieuwe reflexen niet aangeleerd worden. Motorische vaardigheden kunnen niet worden verkregen. Dit kan problemen geven in allerlei hoeken. Spreken is bijvoorbeeld een combinatie van het aansturen van tong, lippen en spieren in de mond. Stilzitten is de meest ultieme beweging, het kost veel van de balans om continu te corrigeren zodat we stilzitten. Om te kunnen lezen zijn nauwkeurige oogbewegingen nodig. Om te kunnen schrijven is de fijne motoriek nodig en de balans.

Kinderen die niet voldoende controle hebben over het lichaam kunnen ook problemen krijgen met hun zelfcontrole. De onvolgroeidheid kan ook problemen geven in emotionele relaties met anderen, moeite met het lezen van lichaamstaal bij anderen, het aanleren van eigen lichaamstaal, waardoor de relaties met leeftijdsgenootjes moeizaam kunnen verlopen.
Hulp krijgen

Mensen die een opleiding genoten hebben in het werken met reflexen, kunnen bepalen of een kind inderdaad problemen heeft doordat bepaalde reflexen niet zijn afgesloten. Dit wordt bepaald aan de hand van enkele testjes. Ook wordt dan bepaald welke fase een kind niet heeft afgesloten. Aan de hand hiervan kan een consultant daadwerkelijk gaan behandelen. De behandeling bestaat uit het aanbieden van oefeningen waardoor de niet afgesloten reflexen alsnog kunnen worden ontwikkeld. Deze oefeningen zullen thuis regelmatig, dagelijks, gedaan moeten worden. Hierdoor kunnen de problemen afnemen, of zelfs verdwijnen. Bij de BMRT-methode worden geen medicijnen gebruikt.

 

Meer weten over de BMRT methode? Kom een introductie workshop bijwonen! En beslis later of je een module wilt volgen.

data workshop

Op verzoek in Castricum

Ook mogelijk in Bilthoven